PRAVILA MULTIVITA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Ovaj Multivita nagradni natječaj pod nazivom „NE SMETAJ PUNIM BATERIJE'' organizira Fidifarm d.o.o. Zagreb, ul. Obrtnička 37, Rakitje, 10 437 Bestovje, Hrvatska putem Web stranice www.multivita.in, za sve punoljetne sudionike koji imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

KAKO SUDJELOVATI I KOJA JE NAGRADA?

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju pod nazivom „NE SMETAJ PUNIM BATERIJE'' potrebno je na Facebook stranici objaviti fotografiju s Energy UP proizvodom do 21.04.2019. do 23:59 sati. Fotografija mora biti objavljena na Public, na njoj mora biti tagiran Facebook profil Multivite @multivitahr, te mora biti napisan jedan od navedenih hashtagova: #upsolutnoenergično ili #energyup. Najboljih 20 fotografija, po izboru naše peteročlane komisije, dobiti će Multivita poklon paket koji se sastoji Multivita proizvoda.   

SVRHA SPROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj Multivita '' NE SMETAJ PUNIM BATERIJE''  provodi se u svrhu:

- promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama) te uz povremeno provođenje općenite nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora i internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…)

OBAVEZNI OSOBNI PODACI

Za potrebe provođenja natječaja i ostvarivanja svrhe u koju je isti organiziran sukladno ovim Pravilima te povezano s time nagrađivanja sudionika, sudionik ukoliko bude izabran u 20 najboljih sudionika natječaja  (koji pošalju najbolju fotografiju kada koriste Multivita proizvod Energy UP direct) daje sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, telefonski broj i e-mail adresa. 

DOBNA GRANICA SUDIONIKA

U nagradnom natječaju može sudjelovati fizička osoba starija od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici  su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi. 

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili  adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti  zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. 

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Organizator će diskvalificirati sudionika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog natječaja.

PRIHVAT PRAVILA

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s istima.